jaintastudio
0.0
ออนไลน์เมื่อ 01 ธ.ค. 2561 20:42 น.

ข้อมูลเบื้องต้น
เป็นสมาชิกเมื่อ: 25 พ.ย. 2561 13:24 น.
ที่อยู่: เชียงใหม่
Thai: ระดับเชี่ยวชาญ

ข้อมูลการทำงาน
ส่งงานล่าสุด: -
สอนแล้ว : 0 คอร์ส

เกี่ยวกับฉัน
ติวเนื้อหาความรู้ความถนัดศิลป์เพื่อสำหรับนักเรียนชั้นม.ปลายที่ต้องเตรียมตัวสอบเข้าในกลุ่มสาขาวิชาศิลปกรรม
ยืนยันตัวตน
Google
Facebook
บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์