MaxPhysics
0.0
ออนไลน์เมื่อ 26 ธ.ค. 2561 14:35 น.

ข้อมูลเบื้องต้น
เป็นสมาชิกเมื่อ: 26 ธ.ค. 2561 13:56 น.
ที่อยู่: กรุงเทพมหานคร
Thai: ระดับเชี่ยวชาญ

ข้อมูลการทำงาน
ส่งงานล่าสุด: -
สอนแล้ว : 0 คอร์ส

เกี่ยวกับฉัน
สอนฟิสิกส์ ทุกระดับชั้น จากอาจารย์ป.ตรี-โท สาขาวิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยอันดับหนึ่งของภาคตะวันออก ประสบการณ์ทำงานเป็นครูในโรงเรียนรัฐบาล และโรงเรียน
ยืนยันตัวตน
Google
Facebook
บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์