Mantikan
0.0
ออนไลน์เมื่อ 17 ม.ค. 2563 00:29 น.

ข้อมูลเบื้องต้น
เป็นสมาชิกเมื่อ: 09 ม.ค. 2563 21:27 น.
ที่อยู่: ขอนแก่น
Japanese: ระดับปานกลาง

ข้อมูลการทำงาน
ส่งงานล่าสุด: -
สอนแล้ว : 0 คอร์ส

เกี่ยวกับฉัน
นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาการสอนภาษาญี่ปุ่น ชั้นปี 3 *มีประสบการณ์การสอน
ยืนยันตัวตน
Google
Facebook
บัตรประชาชน
อีเมล์
เบอร์โทรศัพท์