- ฉันจะ เบิก-ถอนเงิน จากงานสอนเข้าบัญชีได้อย่างไร ?


การเบิก - ถอนเงิน รายได้จากบัญชี Credits เข้าบัญชีธนาคาร
- หักค่าธรรมเนียม ณ ปัจจุบัน 15 % (ค่าธรรมเนียมปกติ 20 % อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาโปรโมชั่น โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมล่าสุดตรง Credits ของคุณ)
- หักภาษี ณ. ที่จ่าย 3 %