- ฉันจะตรวจสอบยอดเงินที่ได้รับจากงานสอนทั้งหมดได้อย่างไร ?