- ใช้งานห้องเรียนออนไลน์เพื่อ \"ติวตัวต่อตัว\" ได้อย่างไร ?การใช้งานห้องเรียนออนไลน์ สำหรับติวตัวต่อตัว เมื่อได้รับอนุมัติเป็นติวเตอร์ฟรีแลนซ์แล้ว 
ทีมงานจะส่งวิธีการใช้งานให้ทางไลน์ และห้องเรียนออนไลน์ สำหรับให้ทดลองใช้งาน