นโยบายการคืนเงิน

แก้ไขครั้งสุด 01/12/2020 เวลา 10:55:25 น.
นโยบายการคืนเงิน (Refund Policy)


เราอยากให้การเรียนการสอนทุกครั้งสิ้นสุดลงด้วยความพึงพอใจทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการได้รับความรู้ ความเข้าใจ ตรงตามที่ผู้เรียนต้องการ หรือค่าสอนที่ผู้สอนต้องการ แต่เราก็เข้าใจว่าในบางกรณี ปัญหาอาจเกิดขึ้นจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและจำเป็นต้องได้รับการแก้ปัญหาหรือยกเลิกการเรียนการสอนเมื่อจำเป็น
 
ถึงแม้ว่า TutorFreeLance.co จะเป็นเพียงศูนย์กลางการจ้างงาน การทำงาน สร้างรายได้จากการฝากประวัติ และมิได้รับเงินจากการจ้างงานโดยตรงจากผู้จ้าง แต่เราก็มีหน้าที่ในการรับสมัคร คัดเลือกติวเตอร์ที่ดีที่สุดเข้ามารับงาน ทำงานในระบบประกาศโปรไฟล์ไว้ในเว็บไซต์ของเรา ดังนั้นหากมีปัญหาเกิดขึ้นจากการจ้างงาน ทำงานในเว็บไซต์ TutorFreeLance.co  เราก็ยังจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้ทั้งสองฝ่ายพึงพอใจมากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้
 
ปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนทำการเรียนการสอน
หลังจากที่ผู้ว่าจ้างได้ชำระเงินค่าจ้างงานแก่ติวเตอร์ฟรีแลนซ์เรียบร้อยแล้ว ถ้าหากติวเตอร์ฟรีแลนซ์ ไม่สามารถทำการสอนได้ตามที่ตกลงกันไว้ ผู้ว่าจ้างสามารถติดต่อติวเตอร์ฟรีแลนซ์เพื่อขอรับเงินคืนทั้งหมดได้โดยตรงกับติวเตอร์ (สาเหตุต้องเกิดจากติวเตอร์ ไม่ปฎิบัติตามข้อตกลงเท่านั้น และอาจจะผลถึงความน่าเชื่อของโปรไฟล์ติวเตอร์ด้วย) แต่หากไม่สามารถติดต่อติวเตอร์ฟรีแลนซ์ได้ สามารถร้องเรียน พร้อมแนบหลักฐานการสนทนาในระบบ Chat และหลักฐานการโอนเงินให้ทีมงาน TuTorFreeLance.co ช่วยเหลือ ตรวจสอบ และติดต่อประสานงานติวเตอร์ให้อีกทางหนึ่งได้ 
 
ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างทำการเรียนการสอน
กรณีที่ติวเตอร์ฟรีแลนซ์ เริ่มสอนผ่านไปแล้วไม่เกิน 20 % จากจำนวนชั่วโมงติวทั้งหมดที่ตกลงกันไว้ในการพูดคุยตกลงการจ้างงาน โดยอ้างอิงตามข้อความสนทนาในระบบ Chat และสลิปหลักฐานการโอนเงิน  ติวเตอร์ฟรีแลนซ์จะต้องคืนเงินให้แก่ผู้ว่าจ้างทั้งหมด สาเหตุเพราะผู้ว่าจ้างร้องเรียนว่า ติวเตอร์ไม่มีความรู้ความสามารถในการสอนหรือบกพร่องในหน้าที่ (เว้นแต่ ทีมงานตรวจสอบแล้ว ไม่เป็นไปตามที่ร้องเรียน และไม่มีความบกพร่องใด ๆ ก็ให้ดำเนินสอนต่อไปได้)
กรณีที่ติวเตอร์ฟรีแลนซ์ เริ่มสอนผ่านไปแล้วเกิน 20 % จากจำนวนชั่วโมงติวทั้งหมดที่ตกลงกันไว้ในการพูดคุยตกลงการจ้างงาน โดยอ้างอิงตามข้อความสนทนาในระบบ Chat และสลิปหลักฐานการโอนเงิน  ติวเตอร์ฟรีแลนซ์จะต้องคืนเงินให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดยคิดจากจำนวนค่าจ้างติวตามจำนวนชั่วโมงที่เหลืออยู่ และ สาเหตุเพราะผู้ว่าจ้างร้องเรียนว่า ติวเตอร์ไม่มีความรู้ความสามารถในการสอนหรือบกพร่องในหน้าที่ (เว้นแต่ ทีมงานตรวจสอบแล้ว ไม่เป็นไปตามที่ร้องเรียน และไม่มีความบกพร่องใด ๆ ก็ให้ดำเนินสอนต่อไปได้)

ทั้งนี้....การขอคืนเงินค่าจ้างต้องพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ประกอบด้วย
- กรณีติวเตอร์ฟรีแลนซ์ ไม่ได้ทำผิดข้อตกลง หรือ ไม่มีความผิดถึงขนาดที่จะต้องยกเลิกการสอน หรือ ความผิดเกิดจากผู้ว่าจ้างเอง (ไม่ต้องคืนเงินเงินค่าจ้าง)
- กรณีติวเตอร์ฟรีแลนซ์ ทำผิดข้อตกลงในการจ้างจริงและยินดีคืนเงินค่าจ้าง (ตามที่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง) สถานะโปรไฟล์ติวเตอร์ยังใช้งานได้ปกติ
- กรณีติวเตอร์ฟรีแลยซ์ ทำผิดข้อตกลงในการจ้างจริง และติดต่อไม่ได้โดยไม่มีเหตุอันสมควร สถานะโปรไฟล์ติวเตอร์จะถูกลบออกจากระบบ

สุดท้ายนี้ ความตั้งใจสูงสุดของเราคือความพึงพอใจของทุกฝ่าย เพราะฉะนั้น หากคุณมีปัญหา หรือคำถามอะไรที่ทำให้การใช้บริการบน TutorFreeLance.co สะดวกขึ้น คุณสามารถติดต่อเราผ่านช่องทางใดก็ได้ที่ท่านสะดวก เรายินดีให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาทุกอย่างที่คุณพบเจอ เพื่อให้ประสบการณ์ใช้งาน TutorFreeLance.co เป็นไปด้วยความพึงพอใจ ไม่ว่าจะได้รับผลงานที่ตัวเองต้องการในราคาที่เหมาะสม หรือการได้รับค่าตอบแทนที่ตัวคุณเองต้องการจริงๆ
 

: สามารถติดต่อเราได้ที่ : 

Mobile       : (083) 444-5783
Line ID      : @Tutorfreelance
Fan Page   : @Tutorfreelance.co